Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

23:52
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą...
— Andrzej Stasiuk
Reposted bycalineczka calineczka
23:47
2693 d0ef
Reposted frompesy pesy viakatalama katalama
23:46
2491 5b9d
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viakatalama katalama

November 09 2014

17:23
Zupa- miejsce, które pomaga, kiedy jest tak źle...
— dziękuję zupo!

October 30 2014

11:13
Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść - wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viakaps kaps
11:13
Wmów swojemu mózgowi, że nie wolno ci płakać, a prawdopodobnie za chwilę będziesz wył jak bóbr.
— Helena Bonham Carter
Reposted fromteaholic teaholic viakaps kaps
11:13
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakaps kaps

August 20 2014

21:51
6797 b8c5 500
Reposted fromdarzyk darzyk

June 30 2014

17:49
8334 1160 500
Sphinx, Piotrkowska, Lodz
Reposted frommajkey majkey
17:48
"Chciałabym, żeby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień. Tak jak perfum. Żeby nigdzie się nie ulotniły i nie straciły na świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to raz jeszcze
— J. Melchior
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
17:48
8404 40e1
Reposted fromunr-eal unr-eal

June 02 2014

15:01
0735 165e
Reposted fromAliceHowards AliceHowards
15:00
14:58
Jakie to cudowne uczucie znów zrobić z kimś coś pierwszy raz. Pierwsza randka, pierwszy spacer, pierwsze wyjście do kina, pierwszy pocałunek, pierwszy SMS... Każdy pierwszy raz ma w sobie ogrom magii, budzi uśpione w nas dziecko, które potrafi się cieszyć z najdrobniejszych rzeczy.
— życiowe
Reposted fromSabela Sabela
14:57
Poznajesz człowieka, który z dnia na dzień staje Ci się tak nieprawdopodobnie bliski. Tak niebezpiecznie ważny, potrzebny. Nadajesz mu miano Tlenu. Jest najczystszym powietrzem na całej kuli ziemskiej.
— myśli własne
Reposted fromSabela Sabela
14:53
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromwetryagain wetryagain
14:51
2931 6347 500
Reposted frompil-yeonseong pil-yeonseong
14:51
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił."
— Ernest Hemingway
Reposted fromvanirr vanirr viademijohn demijohn
14:50
Coś mam w środku spierdolone.
Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromlkd lkd viademijohn demijohn
14:37
3590 b342
Reposted frommarvelous marvelous viademijohn demijohn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl